Meteen naar de inhoud

Voorbeelden Samenwerken

Maatjes Alliantie Zeist

In deze alliantie, opgericht door Fiene van Loock (Two Get There) en Linda Otterman (Samen Oplopen) in 2014, werken alle maatjesprojecten in Zeist met elkaar samen.

Zeist kent een grote ‘maatjesdichtheid’. In de participatiemaatschappij zijn mensen aangewezen op hun eigen netwerk en vrijwilligers in hun directe omgeving. Maatjesprojecten sluiten hierop aan en voorzien in een duidelijke behoefte. Maatjes kunnen nét het verschil maken en voorkómen dat mensen buiten de boot vallen. In deze maatjesalliantie wisselen de maatjesprojecten kennis, netwerk en ervaring uit en vertegenwoordigen ze elkaar in gesprek met de gemeente. Dit werkt voor de verschillende projecten versterkend en zorgt voor meer afstemming onderling. Voor de gemeente betekent dit efficienter overleggen en slimmer afstemmen met diverse projecten.

Learning Lab Overvecht

In het Learning Lab Overvecht werken wijkbewoners, studenten en professionals samen aan sociaal ondernemen met impact in de wijk. In deze unieke leeromgeving kunnen wijkpartners hun sociaal ondernemerschap versterken en nieuwe dienstverlening of producten ontwikkelen. Prototypes worden in de praktijk getest om te kunnen doorgroeien.

In dit ontwikkelprogramma ervaren bewoners, studenten en professionals zelf wat sociaal ondernemen betekent. In de loop van het programma worden prototypes naar de wijk gebracht om door te groeien als sociale onderneming. Onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven ontdekken in samenwerkingsprojecten hoe ze hun impact kunnen vergroten.

De basis van de samenwerking tussen de partijen in het Learning Lab is het commitment om van elkaar te leren. In het lab wordt op die manier kennis ontwikkeld in co-creatie. Door interacties en reflecties ontdekken partners (sociaal ondernemers en initiatiefnemers) samen met studenten nieuwe aspecten. In een open leeromgeving ontwikkelen ze een zintuig voor samenwerking en vinden ze nieuwe oplossingen. En altijd met maatschappelijke impact als doel. Het Learning Lab Overvecht is een samenwerkingsinitiatief van Social Enterprise Lab (se.lab), Universiteit Utrecht, Dock Utrecht en vele lokale partners in de wijk Overvecht. Het bestaat al 5 jaar en vindt nu navolging in andere wijken, waaronder Schalkwijk Haarlem.