Meteen naar de inhoud

Voorbeelden Duurzame Financiering oud

Koning Willem-Alexander bij het Oranje Fonds tijdens een verrassingsbezoek aan de deelnemers van het Groeiprogramma. In dit programma helpt het Oranje Fonds de deelnemers met kennis, geld en contacten om hun onderneming op te schalen. Foto: ANP Royal Images, Jeroen Jumelet.

Funding Plus als aanpak om sociale initiatieven te ondersteunen 

Steeds meer fondsen en gemeentes raken geïnteresseerd in de formule van Funding Plus om organisaties te ondersteunen. Die aanpak biedt organisaties niet alleen een meerjarige financiering, maar ook ondersteuning, training, nieuwe netwerken en ontwikkeling om de knelpunten voor groei te beslechten. Deze aanpak vergt wel de inrichting van een andere relatie tussen financier en aanvragende organisatie. De Funding Plus financier snapt dat de organisatie verder wil groeien en denkt mee met de uitdagingen die daarmee gemoeid zijn. Naast financiering gaat het daar ook over organisatieontwikkeling en het maken en aantonen van maatschappelijk effect. Het Oranje Fonds heeft als invulling van een Funding Plus beleid al vroeg vorm gegeven aan het zogenaamde Oranjefonds Groeiprogramma waarin sociale initiatieven een combinatie van vast financiering, trainingen en netwerkmogelijkheden geboden kregen. www.fundingplus.nl – www.oranjefonds.nl

Foto: Roy Beusker

Steun door de Nationale Postcode Loterij: een jaarlijkse vrij besteedbare bijdrage

Sociale initiatieven en goede doelen hebben behoefte aan vrij besteedbare donaties, en aan werken in vertrouwen. Zo kunnen ze zelf bepalen waar ze geld aan uitgeven in plaats van vooraf bij de financier in detail te moeten begroten waar het geld precies voor nodig is. Dit principe is de basis voor de steun die de Nationale Postcode Loterij, maar ook de BankGiroLoterij en de Vriendenloterij hun beneficianten bieden. Na een strenge selectieprocedure krijgt een vaste (maar groeiende) groep goede doelen een substantiële structurele, meerjarige bijdrage van deze loterijen die de organisatie naar eigen inzicht kan besteden. Er zijn nog maar weinig financiers die zoveel ruimte geven aan hun begunstigden om zelf te bepalen waar het geld aan besteed kan worden. Zo konden organisaties als De Vrolijkheid en Resto Van Harte doorgroeien op basis van een jarenlange vrij besteedbare bijdrage van 500.000,- van de Postcode Loterij. www.postcodeloterij.nl


MEER VOORBEELDEN