Oproep

Het coronavirus stelt de weerbaarheid van Nederlandse samenleving zwaar op de proef. Daarbij worden de kwetsbaarste groepen het hardst geraakt. Sociale initiatieven die zich al jaren voor deze groepen inzetten, zijn daarom onmisbaar. Zij bieden betaalbare, effectieve oplossingen die voorkomen dat nog meer mensen een beroep doen op de overbelaste en dure professionele zorg.

Maar ondanks de opgebouwde expertise en aantoonbare positieve impact worden deze sociale initiatieven bedreigd in hun voortbestaan. De noodhulp die gemeenten en fondsen momenteel aan sociale ondernemers bieden, is geen duurzame oplossing. En die is juist nu hard nodig om de structurele problemen in het sociale domein aan te kunnen pakken en de weerbaarheid van de samenleving op de lange termijn te waarborgen.

Onze dringende oproep luidt:

Erken, benut en waardeer het sociaal initiatief als preventieve oplossing voor de groeiende vraag naar zorg en welzijn en maak ruimte voor een nieuwe sociale praktijk waarin overheden, fondsen, bedrijven en sociaal initiatiefnemers samenwerken aan een veerkrachtig sociaal ecosysteem.

Wat is hiervoor nodig?

  1. Investeer in ontwikkelruimte
  2. Zorg voor duurzame financiering
  3. Werk samen
  4. Maak de impact zichtbaar

Om zo’n nieuwe sociale praktijk te ontwikkelen, pleiten we ervoor het sociaal initiatief te beschouwen als R&D-afdeling van ons sociale ecosysteem. De preventieve oplossingen die in deze (top)sector ontwikkeld worden, versterken de samenleving als geheel.

Doe mee!

Voor de bouw van de Nieuwe Sociale Praktijk hebben we uw steun nodig. Onderteken onze oproep en sluit aan bij de brede beweging van sociale vernieuwers en investeerders die mee willen bouwen aan een sterke, duurzame, sociale samenleving.

Meer lezen of downloaden: