Meteen naar de inhoud
Oplossing 1

investeer in ontwikkelruimte

Sociale initiatieven ontstaan waar het huidige zorg- en welzijnsstelsel te kort schiet. Zij fungeren als R&D van het sociaal domein, vanwege de innovatieve oplossingen die zij tot stand brengen én de briljante mislukkingen die daar bij horen.

Een professionele sociale praktijk leert van onderzoek naar de succes- en risicofactoren van sociale initiatieven en garandeert de implementatie en verankering van de geslaagde oplossingen.

Oplossing 2

Zorg voor duurzame financiering

Sociale initiatieven creëren oplossingen die verschillende doelen en beleidsterreinen verbinden. Dit vraagt van investeerders om over hun eigen grenzen te kijken en samen te werken.

Daarvoor is een samenhangend meerjarig beleidskader voor gemeenten, fondsen en zorgverzekeraars nodig. Op basis van deze afspraken kunnen budgetten samen worden gevoegd voor de gezamenlijke opbouw van de nieuwe sociale praktijk.

Oplossing 3

Werk samen

Sociale initiatieven opereren zelfstandig in een complex netwerk van overheden, fondsen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die actief zijn in zorg en welzijn.

Door (lokale) coalities te bouwen rond gemeenschappelijke doelen, wordt zichtbaar hoe elke organisatie bijdraagt aan deze doelen en waar samenwerking mogelijk is. Zo ontstaat een gelijkwaardig speelveld waarbinnen kennis, netwerken en investeringen worden gedeeld.

Oplossing 4

Maak de impact zichtbaar

Sociale initiatieven boeken maatschappelijke winst, maar het ontbreekt hen aan middelen om dit aan te tonen. De Nieuwe Sociale Praktijk wil dat het meten van de maatschappelijke waarde een vast onderdeel wordt van elk sociaal initiatief. Hiervoor moeten zij een beroep kunnen doen op betrouwbare meetinstrumenten. De impactmeting dient standaard gefinancierd te worden.